روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

محمدرضا ورزی:

تلویزیون در سال‌های اخیر نمره خوبی کسب نکرده است

کارگردان  سینماو تلویزیون با بیان اینکه با جوان‌گرایی در حوزه مدیریت تلویزیون موافق است تاکید کرد که؛ تلویزیون در سال‌های اخیر نمره خوبی کسب نکرده است.

نمایش کامل