روزنامه صبا

روزنامه صبا

اشعار نیمایی ابتهاج به مشیری پهلو می‌زند
جواد محقق:

اشعار نیمایی ابتهاج به مشیری پهلو می‌زند

شاعر معاصر ایران گفت که؛ ابتهاج را بیشتر با غزل می‌شناسند و خب او سر و کار بیشتری هم با این قالب شعری داشت، ضمن اینکه او آثار بسیار خوبی هم در قالب شعر نیمایی داشت.