روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

اهورا ایمان:

ترانه تشکل و کانونی و رسانه‌ای ندارد

ترانه‌سرا و خواننده کشورمان با بیان اینکه ترانه تشکل و کانونی و رسانه‌ای ندارد و در حال حاضر ترانه‌سرایی صرفا یک بیزینس است، گفت که؛ زبان در هیچ رسانه و مقوله‌ای مانند ترانه اهمیت ندارد.

نمایش کامل