روزنامه صبا

روزنامه صبا

thumbnail

داود بیدل کارگردان «نمور»:

استخوان‌بندی فیلم براساس روابط انـسانی است

داود بیدل کارگردان «نمور» در گفت و گو با روزنامه صبا درباره فیلمش گفت:استخوان‌بندی کار براساس روابط انسانی پیش می‌رود و فضایی کاملا اجتماعی دارد.

نمایش کامل